SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Ikatan Pelajar Muhammadiyah

E-mail Print PDF

JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH

 • 1.Berjuang menegakkan ajaran islam
 • 2.Hormat terhadap orang tua dan guru
 • 3.Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
 • 4.Bekerja keras,mandiri dan berprestasi
 • 5.Rela berkorban dan menolong sesama
 • 6.Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa

PIMPINAN RANTING IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG

PERIODE 2014-2015


PEMBINA IPM RANTING SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG

KETUA : Drs.FATHURROHMAN ( Kepala Sekolah )

WAKIL KETUA :MOH.HAKAM,S.Kom( Waka Kesiswaan )

ANGGOTA :

Drs.ARIF KUSWIRASASONO,M.MPd Waka Kurikulum )

SUPARDI,S.Pd ( Waka Sarana )

Drs.DJAELANI Waka Keislaman )

MUDJI IRIANIK,S.Pd,M/Pd(Waka Humas)

 

PIMPINAN RANTING  IPM RANTING SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG

Ketua : Fahim Fahruzi

Sekretaris Umum : Ling Ling Widyawati

Bendahara Umum : Reni Ayu Agustin

Bendahara 1  : Nur Laili Rosmawati

 • Bid.Pengkaderan : Abdul Maliki
 • Bid.KDI (Kajian Dakwah Islam )   : Sandra Lukita Sari
 • Bid.PIP (Pengkajian Ilmu Pengetahuan ) : Lubna A'yunun Shiwanggi
 • Bid.ASBO ( Apresiasi Seni Budaya & Olahraga )   : Timo Cahyo Nugroho
 • Bidang Advokasi   : Noy Ning Lilir

 

Info Kegiatan IPM !!!

Pada tanggal 15 Februari 2015 akan diadakan seminar pelatihan moderator dan tanggal 18 serta 19 Februari 2015 IPM juga mengadakan Darul Arqom kader.

Suasana Pemilihan Ketua IPM SMA Muhammadiyah 1 Jombang

Jangan sampai salah memasukkan...

Setelah masukan kertas suara jangan lupa celupin dulu ke tinta hitam...

awasss..jangan nyontek !!!

 

 

NRL 07